ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο “ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ”. Το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου θα παραδοθεί συμπληρωμένο, κατά την παραλαβή του εξοπλισμού. Όσοι δεν προσκομίζουν το «Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου», δε θα μπορούν να παραλάβουν τον εξοπλισμό και δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.