Π

  1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Olympic Day Run GREECE προχώρησε στη σύσταση Υγειονομικής Επιτροπής (ΥΕ) η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης και επίβλεψης της τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ΥΕ, που αποτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς ειδικοτήτων πνευμονολογίας, καρδιολογίας και ορθοπεδικής, έχει ως μοναδικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία του Covid_19 και τη διασφάλιση των ορθών υγειονομικών συνθηκών όλων των συμμετεχόντων, δρομέων, εθελοντών και διοργανωτών του 3ουOlympic Day Run GREECE.

2. »ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ» & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε δρομείς που θα προσκομίσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το «Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο πληρούν τα κριτήρια ασφαλούς αθλητικής δραστηριότητας. Το «Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα olympicdayrun.grκαι θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εγγεγραμμένων δρομέων, ενώ θα διατίθεται και εκτυπωμένο στον χώρο παράδοσης-παραλαβής του εξοπλισμού. Όσοι δεν προσκομίζουν το «Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου», δε θα μπορούν να παραλάβουν τον εξοπλισμό και δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Προκειμένου για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται στους δρομείς να προσκομίζουν το εν λόγω έγγραφο συμπληρωμένο στο Κέντρο Εγγραφών. Επιπλέον, τόσο με την είσοδό τους στο Κέντρο Εγγραφών όσο και πριν τον αγώνα θα γίνεται θερμομέτρηση σε όλους τους συμμετέχοντες (δρομείς, εθελοντές, διοργανωτές), πάντα με τη βοήθεια της εγκεκριμένης πύλης θερμομέτρησης »Smart Gate» της »Alumil».

3. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ- ΓΑΝΤΙΩΝ

Το σύνολο των διοργανωτών και των εθελοντών θα φορά προστατευτική μάσκα προσώπου και γάντια μιας χρήσεως, που θα παρέχει η διοργάνωση. Χρήση γαντιών και μασκών θα κάνει και το προσωπικό που θα παραλαμβάνει τον ιματισμό των δρομέων, αλλά και το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό παροχής ιατρικής βοήθειας. Κατά την παράδοση του ιματισμού, οι τσάντες των δρομέων θα απολυμαίνονται άμεσα, με ειδικό για ύφασμα και πλαστικό απολυμαντικό διάλυμα. Κατά τα λοιπά θα γίνεται συνεχής έλεγχος τήρησης της υγιεινής όλων των συμμετεχόντων, ενώ θα υπάρχουν αντισηπτικά διαλύματα χεριών σε εμφανή σημεία, τόσο κατά την παράδοση του εξοπλισμού, όσο και την ημέρα του αγώνα. Για τους αθλητές η χρήση μάσκας απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα και της προθέρμανσης, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ωστόσο, θα είναι υποχρεωτική η χρήση της κατά τη διάρκεια προσέλευσης στον χώρο εκκίνησης και κατά την αποχώρηση των δρομέων από τον χώρο τερματισμού, όπου θα υπάρχει μέριμνα για ειδικούς κάδους απόρριψή των. Με το πέρας του αγώνα, η διοργάνωση θα παρέχει μάσκες μιας χρήσεως σε όλους τους δρομείς.

4.ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα επεκταθεί χρονικά και θα διαμορφωθούν διαφορετικοί σταθμοί εξυπηρέτησης, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ενώ θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του Ολυμπιακού Μουσείου, προκειμένου για την αποφυγή συνωστισμού.  

Οι σταθμοί εξυπηρέτησης των δρομέων θα έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2 μ. δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 8 μ. όταν είναι τοποθετημένοι απέναντι. Το προσωπικό του Κέντρου Εγγραφών θα φορά προστατευτική μάσκα προσώπου και γάντια μιας χρήσεως, ενώ

αντισηπτικό διάλυμα χεριών θα επιβάλλεται στους δρομείς κατά την είσοδό τους στον χώρο. Οι γραμμές και οι θέσεις αναμονής των δρομέων θα ακολουθούν αυστηρά τον κανόνα των 2 μέτρων απόστασης (προς όλες τις κατευθύνσεις) μεταξύ τους. Οι θέσεις αναμονής (2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις) θα υποδεικνύονται από αυτοκόλλητες ενδείξεις στο έδαφος, για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό διάλυμα σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για τους εθελοντές όσο και για τους δρομείς. Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει σήμανση που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν καθώς και την ανάγκη τήρησης των κανόνων φυσικής απόστασης (2 μ.) αλλά και των οδηγιών των υπευθύνων της διοργάνωσης. Οι δρομείς θα ενημερωθούν εγκαίρως με ηλεκτρονική επικοινωνία για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή του εξοπλισμού. Κατά την παραμονή τους στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών, οι δρομείς απαραίτητα θα φορούν προστατευτική μάσκα, ενώ για όσους δεν έχουν, θα τους παρέχεται από τον διοργανωτή, πριν την είσοδο στο χώρο. Οι σταθμοί εξυπηρέτησης θα απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

5. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

5.1 ΠΑΡΚΟ ΧΟΡΗΓΩΝ

Η λειτουργία του »Πάρκου Χορηγών» θα διέπεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διοργάνωση Εκθέσεων. Τα περίπτερα θα έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2μ. δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 8μ. όταν είναι τοποθετημένα απέναντι. Δε θα επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων δειγματισμού, ενώ τα εκθεσιακά αυτοκίνητα θα παραμένουν κλειδωμένα. Την ώρα τέλεσης των αγώνων θα απαγορεύεται η παρουσία δρομέων ή άλλων στο »Πάρκο Χορηγών».

5.2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Οι χημικές τουαλέτες θα απολυμαίνονται συχνά με ειδικό απολυμαντικό υγρό, με αδειάληπτη διαθεσιμότητα αντισηπτικού διαλύματος, χειροπετσέτας και σαπουνιού.

5.3 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Με ευθύνη της διοργάνωσης θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος απομόνωσης για τη διαχείριση τυχόν ύποπτου κρούσματος Covid-19, είτε αφορά δρομέα, είτε μέλος της διοργάνωσης είτε εθελοντή. Ο χώρος απομόνωσης θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους χώρους της διοργάνωσης και την ευθύνη της λειτουργίας θα αναλάβει η Υγειονομική Επιτροπή του 3ου Olympic Day Run GREECE. Εφόσον προκύψει ανάγκη μεταφοράς σε νοσοκομείο, αυτή θα γίνεται από τους συνεργαζόμενους φορείς, με χρήση  covid safe ασθενοφόρου.

5.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΩΝ

Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων θα γίνεται σε ειδικές τσάντες που θα παρέχει η διοργάνωση. Κατά την παράδοσή τους, οι τσάντες θα  ψεκάζονται από τους εθελοντές που θα τις παραλαμβάνουν με απολυμαντικό διάλυμα και θα τις φυλάσσουν σε ειδικό χώρο φύλαξης. Όλοι οι εθελοντές θα φορούν γάντια και μάσκα προσώπου, ενώ τα τραπέζια παράδοσης του εξοπλισμού θα απολυμαίνονται τακτικά.

6. ΑΓΩΝΑΣ

6.1 ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ BLOCKS

Με βάση τους δηλωθέντες χρόνους των αθλητών και τα αρχεία χρονομέτρησης της διοργάνωσης, οι δρομείς θα κατανεμηθούν σε πολλαπλά blocks, το κάθε ένα από τα οποία θα αναπτύσσεται σε επιφάνεια τουλάχιστον 500 τμ. Οι δρομείς θα προσέρχονται στο χώρο αυστηρά, με βάση την ώρα εκκίνησης του block όπου ανήκουν, όπως θα τους έχει ήδη ανακοινωθεί με e-mail. Η συγκέντρωση των blocks θα γίνει σε διαφορετικούς, οριοθετημένους χώρους και σε απόσταση τουλάχιστον 50μ. μεταξύ τους, με χρονική διαφορά, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή συγχρωτισμού και συνωστισμού. Συνεπώς, σε κάθε block -με ατομική ευθύνη του δρομέα- θα τηρείται ο κανόνας της φυσικής απόστασης 2 μ. μεταξύ των δρομέων, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση (2,5 τμ. επιφάνειας ανά δρομέα). Στο block της Αψίδας Εκκίνησης θα υπάρχει ευδιάκριτη – με μπογιά – σήμανση, με βάση τον παραπάνω κανόνα, για τη ακριβή θέση κάθε δρομέα στο έδαφος, σε κάθε σειρά και σε κάθε στίχο. Με δεδομένο πως τα blocks θα βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και θα υπάρχει χρονική απόσταση 20 λεπτών ανά εκκίνηση, στην ουσία πρόκειται για διαφορετικούς αγώνες και τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες της ΓΓΑ και οι οδηγίες της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Τα όρια συμμετοχών διαμορφώθηκαν με βάση τα χωροταξικά δεδομένα των χώρων εκκίνησης- τερματισμού, καθώς και της διαθέσιμης χρονικής διάρκειας του πεδίου των αγώνων.

6.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WAVE START (ΚΥΜΑΤΑ)

Στο block της εκκίνησης θα δίνεται ξεχωριστή εκκίνηση για κάθε μια σειρά δρομέων, με χρονική απόσταση τέτοια, ώστε οι δρομείς της σειράς που προηγείται να έχουν διανύσει ικανό διάστημα περίπου 6μ.-8μ. προτού ξεκινήσει η επόμενη. Η εκκίνηση της πρώτης σειράς των δρομέων του επόμενου της εκκίνησης block, θα έχει χρονική απόσταση 20 λεπτών από την εκκίνηση της τελευταίας σειράς των δρομέων του block της εκκίνησης. Επίσης, η κατανομή των δρομέων στα blocks θα γίνει βάσει της ήδη καταγεγραμμένης καλύτερης προηγούμενης επίδοσης (πρώτοι θα εκκινήσουν οι δρομείς με τους ταχύτερους χρόνους), με αποτέλεσμα να εκμηδενίζονται οι πιθανότητες μεγάλων συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αποφυγή συγχρωτισμού.

6.3 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Συστήνεται οι δρομείς να κρατούν όσο το δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να αποφεύγουν τη δημιουργία »φιλικών» ομάδων. Αυτό είναι άλλωστε το νόημα των τμηματικών εκκινήσεων, αλλά και του διαμοιρασμού σε blocks, με βάση την καταγεγραμμένη καλύτερη προηγούμενη επίδοση. Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας μπλουζάκι, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό, μέχρι και την παραλαβή της τσάντας τους.

6.4 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο του τερματισμού και να κατευθύνονται προς τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων, όπου θα παραλαμβάνουν εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό, μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού, βεβαίωση συμμετοχής και άλλα είδη. Η παραλαβή θα είναι ανέπαφη. Τα αντικείμενα θα είναι τοποθετημένα από τους εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου οι δρομείς θα τα παραλαμβάνουν οι ίδιοι. Οι εθελοντές θα έχουν φροντίσει για την απολύμανση των αντικειμένων και θα δίνουν προφορικές συστάσεις για την αποφυγή συνωστισμού και για την εύρυθμη ροή των δρομέων μπροστά από τα τραπέζια τροφοδοσίας. Τα τραπέζια τροφοδοσίας θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2μ., ενώ ο αριθμός τους θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των δρομέων. Με το πέρας του αγώνα, οι δρομείς θα απομακρύνονται άμεσα από το χώρο τερματισμού προς αποφυγή συνωστισμού.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι απονομές των βραβείων θα γίνουν με την παρουσία μόνο των νικητών και με ανέπαφη παραλαβή των βραβείων. Τα έπαθλα θα είναι σε κατάσταση καραντίνας (τουλάχιστον 48 ωρών), πριν από την παραλαβή τους.  

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ

Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα έχει ενημερωθεί επίσημα, αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με τις προβλέψεις του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου. Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης και γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η μάσκα και τα γάντια θα αλλάζονται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και θα απομακρύνονται με προσοχή στους ειδικούς κάδους.

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο θα αναρτηθεί σε εμφανή θέση στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (www.olympicdayrun.gr) και το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων θα ενημερωθεί για τις προβλέψεις του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου με e-mail και με άλλους πρόσφορους τρόπους. Στους χώρους του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει ειδική σήμανση με οδηγίες και συστάσεις. Την ημέρα του αγώνα, θα υπάρχουν συνεχείς ηχητικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα υπενθυμίζουν στους δρομείς, στο οργανωτικό προσωπικό και στους εθελοντές τις οδηγίες, τις συστάσεις και τους κανονισμούς τόσο της Οργανωτικής Επιτροπής όσο και του ΕΟΔΥ και της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.