ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ζέρβας – Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στέλιος Αγγελούδης – Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ισίδωρος Κούβελος – Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

ΈΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Βούλα Κοζομπόλη – Πρόεδρος Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Νικόλαος Μακραντωνάκης – Πρόεδρος Ολυμπιακού Μουσείου

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναστάσιος Τομπούλης – Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κέντρο OLYMPiA Δρ. Κυριακή Ουδατζή – Πρόεδρος ΔΚΟ OLYMPiA