ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη