ΧΑΡΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

OLYMPIC DAY RUN

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1,5 ΚΜ

OLYMPIC DAY RUN

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 ΚΜ

OLYMPIC DAY RUN

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10 ΚΜ