OLYMPIC DAY RUN

Ancient Olympia

Untitled 8

PROCLAMATION

 

2o ”Olympic Day Run”

Ancient Olympia

 

RuRunning Races 4.000m /1.500m

FRIDAY  16 June 2023

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή and το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και με τη συμμετοχή σύσσωμης  της Ολυμπιακής οικογένειας διοργανώνουν Αγώνες Δρόμου 4km & 1,5km με τους παρακάτω όρους:

 

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παρασκευή 16/6/2023

 

2.ΑΦΕΤΗΡΙΑ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας

 

 1. RACE DETAILS

 

3.1 Αγώνας Δρόμου και Δυναμικού Βαδίσματος 1.500 m

Ώρα Εκκίνησης: 19:30

Route Description

Αφετηρία έμπροσθεν του Δημαρχιακού κτιρίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας επί της οδού Πραξιτέλη Κονδύλη με κατεύθυνση νοτιοανατολικά προς τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, αναστροφή στο ύψος  των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας επί της  επαρχιακής οδού και  με αντίστροφη κατεύθυνση κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία και τερματισμός στο Δημαρχείο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 

3.2 Αγώνας Δρόμου 4.000 m

Ώρα Εκκίνησης: 20:00

Route Description

Αφετηρία έμπροσθεν του Δημαρχικού κτιρίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, επί της οδού Πραξιτέλη Κονδύλη, με κατεύθυνση νοτιοδυτικά και παράλληλα του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ολυμπίας, στροφή αριστερά προς την κοίτη του Αλφειού ποταμού, διαδρομή παράλληλα με την κοίτη του ποταμού, με έξοδο στο ύψος των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, πορεία αριστερά στην επαρχιακή οδό με κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία και τερματισμός στο Δημαρχείο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.olympicdayrun.gr .

 

 1. PARTICIPATION

Για να συμμετέχει κάποιος στους Αγώνες Δρόμου 4 Km του 2ου «Olympic Day Run» Ancient Olympia, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12o έτος της ηλικίας του.

Στον αγώνα 1.5 Km, μπορούν να συμμετέχουν δρομείς όλων των ηλικιών.

Σε περίπτωση ανήλικων δρομέων, που εγγράφονται ατομικά, απαραίτητη είναι η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης συγκατάθεσης του γονέα ή κηδεμόνα που συναινεί στη συμμετοχή του ανηλίκου στον αγώνα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης. Ο δηλωθείς «Υπεύθυνος Εγγραφής Ανηλίκουhas the parental responsibility of minors.

In case of group participation γυμνασίων-λυκείων, συλλόγων, σωματείων, κ.ά. φορέων ο δηλωθείς ως “Group Responsible”, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιμέλειας και της πλήρους ευθύνης των ανηλίκων της ομάδας του, επί όλων των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς των, εκτός των περιπτώσεων ανηλίκων που ο γονέας συμμετέχει στον Αγώνα και προσκομίσει την Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα με την οποία αναλαμβάνει την ασφάλεια των τέκνων του. Για την εγγραφή ομάδων ανηλίκων στον Αγώνα, ο «Υπεύθυνος Ομαδικής Εγγραφής» οφείλει να καταθέσει την κατάσταση των συμμετεχόντων με επίσημο έγγραφο του συγκεκριμένου φορέα που εκπροσωπεί (σχολείο, σύλλογος, κ.ά.), πάνω στο οποίο σημειώνεται ότι είναι εξουσιοδοτημένος από τον φορέα ως «Υπεύθυνος Ομαδικής Εγγραφής» στον Αγώνα. Για την παραλαβή του εξοπλισμού, ο «Υπεύθυνος Ομαδικής Εγγραφής» ανηλίκων οφείλει να προσκομίσει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων όλων των ανήλικων δρομέων, προκειμένου για τη συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα, ενώ είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας σε ο,τι αφορά τη συμμετοχή της στον Αγώνα και την ενημέρωσή της σχετικά με τους όρους συμμετοχής σε αυτόν.

 

 1. REGISTRATION– REGISTRATION OPTIONS  

 

REGISTRATION DEADLINE

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στην ιστοσελίδα www.olympicdayrun.gr μέχρι και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, ώρα 12.00.

 

5.2 REGISTRATION OPTIONS

You may register:

 

Α. ONLINE

Via the race’s official website www.olympicdayrun.gr 

 

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ E-MAIL

Αποκλειστικά για δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Η εγγραφή πραγματοποιείται με την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων μέσω του επίσημου e-mail του σχολείου στο olympicdaygr@gmail.com.

 

5.3 REGISTRATION CENTER/COMMUNICATION

Olympic Museum, TritisSeptemvriou&AgiouDimitriou, 54636, Thessaloniki 

Τ. +30 2310 968531, F. +30 2310968726, Ε. olympicdaygr@gmail.com

www.olympicdayrun.gr 

Registration Center’s Opening Days & Hours: 

Καθημερινές 10:00 έως 19:00.& Σάββατο 10:00 έως 16:00

Παραλαβή  Εξοπλισμού: Ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής του εξοπλισμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.olympicdayrun.gr

 

5.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας την Παρασκευή 16 Ιουνίου, ώρες 12:00-17:00

 

6.REGISTRATION

 

6.1 REGISTRATION TYPE

Registrations are divided into:

 

Α. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Β. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

In the case of underage runners, the registered“Participation Responsible”» ασκεί τη γονική μέριμνα αυτών. Με τη συγκατάθεσή του, ο «Υπεύθυνος εγγραφής» συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης.

 

 

C. GROUP

Available for a group of 10 and over που θα συμμετέχουν στο ίδιο αγώνισμα. Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους δρομέων, γυμναστήρια, εταιρείες, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς αλλά και σε άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν ως ομάδα. Η ομάδα δύναται να αποτελείται είτε αποκλειστικά από ενήλικες ή από ανηλίκους (άνω των 12 ετών), είτε να είναι ηλικιακά μικτή. Το ηλικιακό εύρος των δρομέων της ομάδας ορίζεται από τις προϋποθέσεις του κάθε αγωνίσματος όπως ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Στην ομαδική εγγραφή, ο δηλωθείς “Υπεύθυνος Ομαδικής Εγγραφής” ορίζεται και εκπρόσωπος της ομάδας για θέματα επικοινωνίας με τους διοργανωτές και είναι υπεύθυνος για την παραλαβή του εξοπλισμού με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

The person registered as “Group Responsible” οφείλει να προσκομίσει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων όλων των ανήλικων δρομέων, με τη συγκατάθεσή τους ως προς τη συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα, την εξουσιοδότηση του «Υπεύθυνου Ομαδικής Εγγραφής», και την κατάσταση των συμμετεχόντων με επίσημο έγγραφο εφόσον εκπροσωπούν συγκεκριμένο φορέα (σχολείο, σύλλογος, κ.ά.) η οποία θα παραδίδεται στην γραμματεία κατά την παραλαβή του εξοπλισμού. Ο δηλωθείς ως “Group Responsible” φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιμέλειας των ανηλίκων της ομάδας επί όλων των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς των, εκτός αν ο γονέας συμμετέχει στον Αγώνα και προσκομίσει την Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα με την οποία αναλαμβάνει εκείνος την ασφάλεια των τέκνων του.

 

Η εγγραφή είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

 

 

6.2 PARTICIPATION FEE

 

Αγώνας 4χλμ.:  5€

Περιλαμβάνει χρονομέτρηση, αναμνηστικό μετάλλιο, ψηφιακής μορφής βεβαίωση συμμετοχής στον Αγώνα καθώς και έντυπη βεβαίωση συμμετοχής στον Εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας από την Ελληνική και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, παροχή νερού, χυμού και ιατρικών υπηρεσιών.

 

Αγώνας 1,5χλμ. : Δωρεάν

Ο Αγώνας αφορά όλες τις ηλικίες, (ανηλίκους, ενήλικες, οικογένειες και ομαδικές εγγραφές σχολείων, αθλητικών σωματείων και συλλόγων).

Η εγγραφή / δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Περιλαμβάνει χρονομέτρηση, αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής και έντυπη βεβαίωση συμμετοχής στον Παγκόσμιο Εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας από την Ελληνική και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, παροχή νερού, χυμού και ιατρικών υπηρεσιών.

 

 

 

 1. PAYMENT OPTIONS

 

Α. ONLINE ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 4Κ

Via the race’s official website www.olympicdayrun.gr

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιστροφή Χρημάτων – Πολιτική Ακυρώσεων: Ακύρωση εγγραφής γίνεται με χρέωση 3 ευρώ και εφόσον το αίτημα επιστροφής χρημάτων δεν έχει γίνει αργότερα από τις  5 Ιουνίου. Για εγγραφές που πραγματοποιούνται από την Κυριακή 5 Ιουνίου και έπειτα δεν πραγματοποιούνται επιστροφές αντιτίμων. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται μόνο εφόσον ζητηθεί έγκαιρα και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η επιπλέον καταβολή ΦΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

 

 1. DISTINCTIONS - AWARDS

8.1 Διακρίσεις – Έπαθλα

All runners finishing the Αγώνες  4 Km, 1,5 Km θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς και έπαθλα στους νικητές για τους Αγώνες  4 Km. Νικητές θα ανακηρυχθούν οι πρώτοι τρεις (3) εγγεγραμμένοι δρομείς, γυναίκες & άντρες αντίστοιχα, καθώς και τα τρία (3) πρώτα εγγεγραμμένα κορίτσια & αγόρια (12–18 ετών) που θα τερματίσουν πρώτα στον Αγώνα 4 Km.

 

Race Participation E-Certificate

Οι συμμετέχοντες που θα τερματίσουν στον Αγώνα  4 Km, θα έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Συμμετοχής τους, μέσω της ειδικής εφαρμογής της διαδικτυακής Πύλης της Διοργάνωσης www.olympicdayrun.gr .

 

8.2 Ειδικές Βραβεύσεις

Με απόφαση της Ο.Ε. θα απονεμηθούν ειδικές βραβεύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μαζικότερη συμμετοχή(πολυπληθέστερη ομαδική συμμετοχή)
 • Sports and cultural associations (πολυπληθέστερη ομαδική συμμετοχή)

 

 1. MEDICAL SERVICES

Όλοι οι δρομείς συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα υγείας προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε ιατρική εξέταση. Οι δρομείς λαμβάνουν μέρος με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη και υπεύθυνη δήλωση-συγκατάθεση κηδεμόνα, έχοντας κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κάθε καρδιολογικό ή άλλο έλεγχο. Για τον αγώνα θα εφαρμοστούν όλα τα κριτήρια ασφάλειας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων υγειονομικών φορέων. Θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση προς όλους τους εγγεγραμμένους δρομείς σχετικά με όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων εκτός σταδίου και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, τα οποία θα ισχύουν την περίοδο υλοποίησης του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσωπικό Ιατρικών υπηρεσιών και  Πρώτων Βοηθειών θα βρίσκεται στην περιοχή εκκίνησης-τερματισμού αλλά και σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε επείγοντος ιατρικού περιστατικού με την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Ο αγώνας – σε περίπτωση έκτακτων Υγειονομικών Κυβερνητικών Μέτρων για την πρόληψη τυχόν πανδημιών – θα διεξαχθεί βάση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που θα ισχύει την περίοδο της διεξαγωγής του και θα είναι εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ και το οποίο θα αναρτηθεί έγκαιρα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

 

 1. TECHNICAL GUIDELINES

SUPPORT STATIONS

Εμφιαλωμένο νερό  θα διατίθεται στην εκκίνηση και στον τερματισμό του Αγώνα των 4 km. Ιατρική Υποστήριξη θα υπάρχει στην αφετηρία  στον τερματισμό, καθώς και σε όλο το μήκος της διαδρομής

 

 

KILOMETER MARKERS

There will be kilometer markers at every kilometer of the race.

 

FINISHING TIME LIMIT

– for the Αγώνα Δρόμου  4Km είναι  η 1ώρα

– για τον Αγώνα Δρόμου 1,5Km Social Impact Race-Walking, it is 20 minutes

 

ELECTRONIC TIME CONTROL

Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση του 2ου ”Olympic Day Run”  Ancient Olympia έχει αναλάβει εταιρία επίσημης χρονομέτρησης. Όλοι οι δρομείς του Αγώνα των 4 Km πρέπει να φορούν τον αριθμό συμμετοχής με το ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης που θα παραλάβουν από το Κέντρο Εγγραφών. Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης για την καταγραφή των χρόνων θα υπάρχουν στην εκκίνηση και στον τερματισμό και σε σημεία της διαδρομής. Δρομείς χωρίς ηλεκτρονική ένδειξη δεν θα κατατάσσονται.

 

RESULTS

Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης  www.olympicdayrun.gr.

 

 

PROCLAMATION

2o ”Olympic Day Run”

Ancient Olympia

 

Running Races 4Κ /1.5Κ

FRIDAY June 16th, 2023

 

International Olympic Academy, Municipality of Ancient Olympia, Hellenic Olympic Committee and Thessaloniki Olympic Museum, with the support Hellenic Olympians Association, and the participation of the entire Olympic family, organize 4km & 1.5km Running Races under the following conditions:

 1. RACE DATE: Friday June 16th, 2023
 2. START & FINISH:
 3. Town Hall of the Municipality of Ancient Olympia

RACING INFORMATION

3.1Social Impact Race-Walking: 1.5Κ

Start Time: 19:30

Route Description

Starting point in front of the Town Hall of the Municipality of Ancient Olympia, on PraxiteliKondyli street, heading southeast towards the premises of the International Olympic Academy, making a U-turn at the height of the facilities of International Olympic Academy on the provincial road and in the opposite direction, heading towards Ancient Olympia,to finish at the Town Hall of the Municipality of Ancient Olympia.

3.2 4K RACE

Start Time: 20:00

Route Description

Starting point in front of the Town Hall of the Municipality of Ancient Olympia, on PraxiteliKondyli street, heading southwest and parallel to Olympia Conference and Exhibition Center, turn left towards the Alpheus river bed, continuing parallel to the river bed, with an exit at the height of facilities of International Olympic Academy, heading left on the provincial road in the direction of Ancient Olympia, to finish at the Town Hall of the Municipality of Ancient Olympia.

 

For further details regarding the race-routes you may visit the race’s official site www.olympicdayrun.gr

 

 1. PARTICIPATION

In order to participate in the 4 Km Running Race of the 2nd “Olympic Day Run” Ancient Olympia, must be at least 12 years old.

 

In the 1.5 K race, runners of all ages can participate.

 

For the participation of underage runners, registering individually, it is mandatory to submit a formal Declaration of Consent signed by either the parent or legal guardian who consents to the participation of the minor in the race, according to the content of the above statement. The person registered as “Participation Responsible” has the parental responsibility of minors.

 

In case of group registrations of high schools, clubs, associations, etc. entities, the person registered as “Group Responsible” is having full responsibility of the custody and full responsibility of the minors in his group, on all matters, including their safety, except in the case of minors whose parent participates in the Competition and presents the Responsible Declaration of a Guardian, in which he undertakes the safety of his children. For the registration of groups of minors in the Competition, the “Group Responsible” must submit the status of the participants with an official document of the specific organization he represents (school, club, etc.), on which it is noted that he is authorized by the organization as “Group Responsible” in the Competition. In order to receive the equipment, the “Group Registration Responsible” of minors must provide the Responsible Declarations of Consent of the parents/guardians of all minor runners, in order for the participation of the children in the race, while he is responsible for the coordination of the team in what regarding her participation in the Competition and informing her about the terms of participation in it.

 

 1. REGISTRATION– REGISTRATION OPTIONS

5.1 REGISTRATION DEADLINE

E-Registration is done by filling-in the registration form found in the race’s website www.olympicdayrun.gr, up until Tuesday, June 13th, 2023, at 12.00.

5.2 REGISTRATION OPTIONS

You may register:

Α. ONLINE

Via the race’s official website www.olympicdayrun.gr

 1. VIA EMAIL

Exclusively for primary schools and high-schools. All the necessary documents are sent via the schools’ official email to olympicdaygr@gmail.com.

5.3 REGISTRATION CENTER/COMMUNICATION

Thessaloniki Olympic Museum, TritisSeptemvriou&AgiouDimitriou, 54636, Thessaloniki

Τ. +30 2310 968531, F. +30 2310968726, Ε. olympicdaygr@gmail.com

www.olympicdayrun.gr

Registration Center’s Opening Days & Hours:

Weekdays 10:00 to 19:00 & Saturdays 10:00 to 16:00

Race Equipment delivery:

The place and the time of the race’s equipment delivery will soon be announced on the website www.olympicdayrun.gr

 

5.4 RACE EQUIPMENT DELIVERY

The delivery will take place at the Town Hall of the Municipality of Ancient Olympia on Friday, June 16th, 12:00-17:00

 

 1. REGISTRATION

6.1 REGISTRATION TYPES

 1. INDIVIDUAL ADULT
 2. INDIVIDUAL UNDERAGE

In the case of underage runners, the registered “Participation Responsible” has the parental responsibility of the minor/s. By giving his/her consent, the “Participation Responsible” agrees with the minors’ participation in the race and declares his/her parental responsibility in the consent document.

C.GROUP

Available for a group of 10 and over wishing to participate in the same race.  The group-type registration refers to sport clubs, runners’ clubs, gyms, companies, private and public organizations, as well as to individuals wishing to participate as a group. The group may consist of either adult or underage runners (over 12 years old), or be a mixed one. The age-limit of the runners is defined by the rules applying for each race. The person registered as “Group Responsible” represents the group in all communication with the organizers and receives the groups’ race equipment by displaying his/her identification card.

The person registered as “Group Responsible” must submit the declarations of consent signed by the parents or legal guardians of the underage runners, his/her authorization to act as “Group Responsible”, as well as an official participants’ list issued by the participant institution (association, club, etc.). The above mentioned documents will be submitted at the secretariat of the Registration Center during the delivery of the race equipment. The person registered as “Group Responsible” bears sole responsibility for the custody of the minors in the group in all matters, including their safety, unless the parent participates in the Competition and presents the Responsible Guardian Declaration by which he undertakes the safety of the children.

 

Registration is required even if participation is FREE.

 

6.2 PARTICIPATION FEE

4K RACE: €5

Includes timing, commemorative medal, digital certificate of participation in the Race as well as printed certificate of participation in the International Olympic Day Celebration from the Hellenic and International Olympic Committees, provision of water, juice and medical services.

1.5K RACE: Free

The Running Race concerns all ages, (minors, adults, families and group registrations of schools, sports clubs and clubs).

 

Registration / declaration of participation is necessary.

 

Includes timing, commemorative participation medal and printed certificate of participation in the International Olympic Day Celebration from the Hellenic and International Olympic Committees, provision of water, juice and medical services.

 

 1. PAYMENT OPTIONS

Α. ONLINE PAYMENT

Through the website www.olympicdayrun.gr

 

ATTENTION: Refunds – Cancellation Policy: Cancellation of registration is done with a fee of 3 euros and only if the refund request is not made later than June 5th. No refunds will be made for registrations made from Sunday 5th June onwards. A service invoice is only issued if requested in time and in this case the additional payment of VAT is required, in accordance with the current Greek legislation.

 

 1. DISTINCTIONS – AWARDS

8.1 Distinctions – Awards

All runners who participate and finish in the 4K & 1.5K Races will be given a commemorative medal and participation certificate from the International Olympic Committee as well as prizes for the winners of the 4 Km Races. The first three (3) registered runners, female & male respectively, as well as the first three (3) registered girls & boys (12–18 years old) to finish first in the 4 Km Race will be declared winners.

 

 

Electronic Certificate of Participation

The participants who will finish the 4K Race, will have the possibility to print their Electronic Certificate of Participation, through the special application of the web portal of the Organization www.olympicdayrun.gr.

 

8.2 Special Awards

Upon decision of the Organizing Committee, special awards will be granted to the following categories:

Mass Participation (most populous group participation)

Sports – Cultural associations (most populous group participation)

 

 1. MEDICAL SERVICES

All runners participate at their own risk. Race organizers are not to be held responsible for any medical condition, which may occur during the course or after the race. It is recommended that runners do medical screening tests prior to the race. Adult runners participate on their own sole initiative and responsibility, while underage runners on their parent’s or legal guardian’s responsibility and formal consent, having done all the necessary medical screenings and cardiac controls. For the race, all safety and public health measures for the protection of public-health, as set by the National Public Health Organization and other health authorities, will be taken.  Detailed information will be given to all registered participants regarding every aspect of the event, its regulations and the procedures to be followed in accordance to the health protocols of the NPHO, in power at the time of the event.

During the course of the event, medical and First Aid personnel will be located at the starting and finishing lines of the races, as well as in other selected spots of the race-route to deal with any medical emergency.

The race – in case of emergency Health Government Measures to prevent any pandemics – will be held based on the Health Protocol that will be in force during the period of its holding and will be approved by the Health Scientific Committee of the GSS and which will be posted in time on the official website of the organization.

 

 1. TECHNICAL GUIDELINES

SUPPORT STATIONS 

Bottled water will be available at the start and the finish of the 4K race. Medical support will be available at the start/finish of the race and along the course of the race route.

 

KILOMETER MARKERS

There will be kilometer markers at every kilometer of the race.

 

FINISHING TIME LIMIT

– for the 4K Running Race, it is 1hour

– for the 1.5K Running Race, it is 20 minutes

ELECTRONIC TIME CONTROL

A race timing company is in charge of the 2nd“Olympic Day Run” Ancient Olympia’s results. All runners of the 4K Race are expected to wear the bib number and running chip delivered to them at Registration Desk. Electronic control carpets and time-check will be placed at the start, finish and other points of the race courses. Runners without an electronic indicator will not be ranked.

 

RACE RESULTS

The race results will be announced at the race’s official website www.olympicdayrun.gr.